Wednesday, October 25, 2017

Inktober 2017 week 3 / tydzień 3

Nadal Inktober. Trochę zamieszania w chronologii z okazji nieprzewidzianych okoliczności zewnętrznych, ale liczy się że zabawa trwa nadal ;)

Inktober again. Kinda messy chronology-wise due to unforeseen circumstances, but I'm still in the game ;)

Monday, October 16, 2017

Sunday, October 8, 2017

Inktober 2017 week 1 / tydzień 1

Trwa InkTober.
Proste założenie: rysować coś codziennie za pomocą szeroko pojętego tuszu. W moim wypadku są to głównie Microny Sakury.
Mój plan: zabawa nowymi dla mnie wzorami Zentangle. Żadnego z nich nie znałam ani nie ćwiczyłam wcześniej.
Tak, zeszyt w kratkę. Tak, tak miało być.

It's InkTober.
Easy idea: draw something everyday using ink. In my case it's mostly Sakura Microns.
My plan: play with new-to-me ZenTangles. I didn't know or practice any of them beforehand.
Yup, checked paper. Yup, that was the plan.

Monday, July 24, 2017

Brugges

Szybka fotka bo fajnie wyszło.
Wzór ZenTangle autorstwa Iny Sonnenmoser, czyli jak się uczę/eksperymentuję z tanglami. Sakura Micron i ołówek 2B (NieLubięOłówków).

Quick photo just cause it looks cool.
ZenTangle pattern by Ina Sonnenmoser, or how I learn and experiment with tangles. Sakura Micron and a 2B pencil (IReallyDislikePencils).

Sunday, July 23, 2017

Done, not perfect / Gotowe, nie perfekcyjne

Doskonała fraza, wzięta pierwotnie z video Jake Parkera, które nijak do mnie nie przemawia -  uszczególniona, wyjaśniona i oswojona genialnie przez Little Coffee Fox. Projekt 'gotowy' (mimo że niedoskonały) jest lepszy niż 'perfekcyjny', ale tylko w twojej głowie. Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.
Niesamowicie mnie to rusza między innymi dlatego, że mam mnóstwo projektów które czekają na swoją kolej - aż będę wystarczająco dobra, by je wykonać. Jedwabne włóczki czekające na Idealny Projekt. Cudowny materiał, który czeka aż nauczę się Lepiej Szyć. W rezultacie wiszą zapomniane przez lata, a niezapisane - umykają.
Tylko poprzez ćwiczenie osiąga się perfekcję. Albo coś bardzo do niej zbliżonego.
Cel: nie czekać na idealny moment. Po prostu zabrać się do roboty i co będzie, to będzie.

Farby akwarelowe Astra, cienkopisy Sakura Micron, srebrny marker od Flying Tiger, flamaster. Art journal.
Fotki w świetle sztucznym i naturalnym.


Perfect mantra, originally taken from a Jake Parker's video, which does absolutely nothing for me - but fleshed out perfectly by amazing Little Coffee Fox. A project 'done' (even if flawed) is better than a 'perfect' one just in your imagination. There is a polish saying, "better a sparrow in the hand than a pigeon on the roof" - pretty much similar to "'a bird in the hand is worth two in the bush".
It moves me because I have zillions of projects awaiting their turn - waiting until I'm good enough to do them. Silk yarns waiting for The Perfect Pattern. Gorgeous fabric waiting until I Learn To Sew Better. Meanwhile they are in limbo, forgotten if not written down.
Only practice makes you perfect. Or as close to perfect as you can get.
Goal: stop waiting for a perfect moment. Just do it and watch it unfold.

Astra watercolors, Sacura Microns fineliners, Flying Tiger silver marker, a green no-name marker. Art journal.
Photos taken in artificial and natural light.