Tuesday, August 21, 2012

Perfectionism

Nie mam pojęcia, co zrobić z tym frywolkiem. Wzór jest teoretycznie wspaniały (z niemieckiej książki z pawiem, wspominanej już wcześniej), w praktyce... Coś tu nie gra. Może dlatego, że dodałam jedno łączenie - pod każdym pięciolistkiem, ściskające go nieco - i to rozwaliło równowagę... Nitka jest fajna, wzór jest fajny, efekt w zasadzie też, ale coś mi nie gra.

I have no idea what to do with this piece of tatting. The pattern is theoretically fabulous (from the german peacock book, mentioned before), practically... Something's wrong. Maybe because i added a join under each five-foil, making it a bit tighter, and it ruined the pattern's balance... The thread is nice, the pattern is nice, the effect sorta nice as well, but... Something's askew.

something askew
closeup
closeup

Sugestie? / Any suggestions?

No comments:

Post a Comment