Monday, August 27, 2012

Remembering a Cat

kot

Wzór/pattern: KLIK!

Dla upamiętnienia Pewnej Kotki, która czeka za Tęczowym Mostem na swoich Ludzi. Kotka przez prawie 20 lat wiernie towarzyszyła mojemu partnerowi i jego mamie, wbrew wszelkim przeciwnościom losu i chorobom - przebywszy daleką drogę z Białowieskiej Puszczy do słonecznego mieszkanka pod Trójmiastem... Tęsknimy.

Remembering a Certain Lady-Cat, who is now awaiting her Humans at the Rainbow Bridge. Against all odds and illnesses, she was my significant other's and his mom's constant companion for almost 20 years - having made a long journey from the Białowieża Forest to a sunny little flat near Tricity... She's missed already.

kizia

No comments:

Post a Comment