Saturday, September 1, 2012

Doodad Double Dare

Wzięłam udział w wyzwaniu Diane The Lace-Lovin' Librarian - Doodad Double Dare, czyli Podwójne Wyzwanie Cosiowe :) Paczuszka ze Stanów przyszła po 4 (tak - CZTERECH) dniach od jej nadania, ponad tydzień temu, jednak wirus zżerający mój mózg spowodował, że na śmierć zapomniałam obfotografować i wrzucić otrzymane skarby :)

I took part in Diane The Lace-Lovin' Librarian's Doodad Double Dare :) The package from U.S. arrived in 4 (yes, FOUR) days - almost a week ago - but the virus eating my brain lately made me forget to take pictures and show off my newly acquired treasures :)


Majaczy mi już w głowie pewien pomysł na frywolną modułową bransoletkę, ale o tym na razie sza :)

There is this idea going around my head for a tatted module bracelet, but for now it's a secret :)

Z innych ciekawych informacji - dowiedziałam się dzisiaj na własnej skórze, dlaczego nadtłuczone kubki należy wyrzucać, nawet jeśli są wspaniałe i absolutnie ukochane. Znaczy rozcięłam sobie 4 palce w różnych niewygodnych miejscach zmywając naczynia... Chyba przez najbliższy dzień-dwa nie będę dotykać białych nitek :/

Another interesting fact - i just learned first-hand (haha...) why you should definitely throw out those chipped mugs even when they're gorgeous and absolutely your favourites. Meaning - i cut 4 fingers in various weird places when washing the dishes. I have a feeling that i won't touch that white thread for the next day or two... :/

Mam też mały problem - ze statystyk Bloggera bardzo wyraźnie wynika, że ktoś podał adres mojego bloga (nie mam pojęcia w jakim kontekście, strona wymaga logowania) na jednym z rosyjskich portali społecznościowych tylko dla dorosłych. Znaczy typowej seks-stronie. Nie wiem, co o tym myśleć, ale zapewne nic nie mogę z tym zrobić, co mnie bardzo irytuje...

Also, a problem - Blogger's statistics show without a doubt someone used my blog's adress (i have no idea in what context, the site requires logging in) on one of russian adult-only social media sites. Meaning, typical sex-site. I have no idea what to think about it, but probably there's nothing i can do which annoys me more than it should....

1 comment: