Thursday, August 28, 2014

The story of a shawl / Historia pewnej chusty

Dawno, dawno temu był sobie moteczek.
Once upon a time, there was a skein.


Moteczek powoli stawał się chustą Critron...
The skein was slowly transforming into a Critron shawl...

 

... aż w końcu się nią stał :)
... and finally it became one :)
Okrutna twórczyni szala postanowiła wbić w niego kilkaset szpilek, przykuwając go do szpetnej fioletowej karimaty...

The cruel shawl-maker decided to stab it with a few hunded pins, restraining him on a hideous violet sleeping pad...
... gdzie przez ponad dobę narażony był na ataki krwiożerczych futrzanych potworów, sadowiących na nim swoje odwłoki i kradnących jego szpilki.

... where for over 24 hours he was ravaged by bloodthirsty furry monsters, settling their carcasses on it and stealing its pins.Aż w końcu przybrał swój finalny kształt :)
At last, it took its final form :)


Zdecydowanie muszę nabyć druty do blokowania (metr metalu trudniej ukraść niż 15mm...) i porządną puzzlową matę, żeby nie używać tej okropnej karimaty ;) 

I definitely need to purchase a set of blocking wires (a meter of metal should be more difficult to to steal than 15mm...) and a decent puzzle mat, so that I don't have to use that awful sleeping pad ;)

No comments:

Post a Comment